top of page

Poster regatnih pravila 2021-2024

World Sailing organizacija svake četiri godine objavljuje unapređenu i dopunjenu verziju pravila koja se odnose na sportsko takmičarsko jedrenje. Regatna pravila su veoma opširna i često teška za razumevanje pogotovo kod početnika. Jedriličarski savez Srbije se postarao da olakša primenu i tumačenje istih.


Pred nama je poster regatnih pravila za predstojeći period od 2021 - 2024. godine koji će nam omogućiti da ih lakše zapamtimo, primenimo i poštujemo.
Potpunu verziju pravila možete preuzeti ovde. Do tumačenja izmena možete takođe doći putem interneta, ali svakako preporučujemo konsultacije i diskusije na tu temu u okviru kluba ili saveza, kako bi se eventualne nejasnoće prevazišle.


Pdf fajl postera na ćirilici i latinici možete pronaći na sledećim linkovima:

POSTER REGATNA PRAVILA 2021-2024
.pdf
Download PDF • 324KB
ПОСТЕР РЕГАТНА ПРАВИЛА 2021-2024
.pdf
Download PDF • 323KB

Posebno zahvaljujemo sudijskoj organizaciji JSS-a koja nam je ovaj poster na Srpskom jeziku omogućila.

Related Posts

See All

コメント


bottom of page