top of page

Regatna pravila 2021 - 2024


Pored novih izazova, ove godine takmičare očekuje i nova verzija regatnih pravila.


World Sailing organizacija svake četiri godine objavljuje unapređenu i dopunjenu verziju pravila koja se odnose na sportsko takmičarsko jedrenje. Najnovija verzija koju možete preuzeti ovde stupa na snagu 01.01.2021. godine. Do tumačenja izmena možete takođe doći putem interneta ali svakako preporučujemo konsultacije i diskusije na tu temu u okviru kluba ili saveza kako bi se eventualne nejasnoće prevazišle.


Pravila su tu da bi se poštovala te se nadamo fer i korektonom jedrenje u predstojećim godinama.


Related Posts

See All

Comments


bottom of page