top of page

Nautička sujeverja

U senkama mračne nautičke prošlosti, krilo se sujeverje da je maler imati ženu na brodu što u današnje vreme zvuči prilično neprikladno ali i neistinito obzirom da imamo toliko superiornih jedriličarki širom sveta. Ako se osvrnemo na uspehe Laure Dekker, Marit Bouwmeester, Martine Grael, Sam Davies, Dee Caffari i drugih jedriličarki, jasno nam je koliko dame mogu biti konkurentne i uspešne u plovidbi pod jedrima.Ovom prilikom istražujemo kako su nastala neka od nautičkih sujeverja i na šta se tačno odnose. Koliko su strahovi od istih osnovani i da li imaju ikakve veze sa realnošću?

Dakle, usled raznih opasnosti sa kojima su se moreplovci suočavali, razvijali su se strahovi te su se tražili i razlozi uzroka nesreća, često povezujući nepovezive uzroke sa posledicama. Iako većina ovih praznoverja zvuči čudno, neka su se ipak zadržala do dana današnjeg. Pred vama je osam najpozantijih:


8. Promena imena plovilu

Maler je promeniti ime plovilu tek tako. Prema verovanjima, neophodno je održati adekvatnu ceremoniju oduzimanja imena i ponovo krstiti plovilo kako ne bi nosili lošu sreću.


7. Kada je tetoviranje postalo popularno među moreplovcima, petao i svinja su bili česti motivi tetovaža. Smatralo se da će ove životinje sprečiti mornare da se utope pokazujući im put do obale.


6. Šešir u moru

Ako bi šešir ili kapa odletela u vodu, verovalo se da posadi predstoji duga duga plovidba.


5. Ravni tabani

Osobe sa ravnim tabanima su se smatrale maleroznim te su ih posade najčešće izbegavale.


4. Nema zviždanja na brodu

Zviždanje ili pevanje u vetar smatralo se prizivanjem oluje te je bilo najstrožije zabranjeno na mnogim brodovima.


3. Mešanje čaja

Ako bi se čaj mešao viljuškom ili nožem, to bi se to smatralo prizivanjem loše sreće.


2. Crvenokosi mornari

Crvenokosi mornari donose lošu sreću bas kao i mornari sa ravim tabanima. Verovalo se da je jedini način da se maler poništi ako im se obratite pre nego što se oni obrate vama.


1. Banane

Verovalo se da su banane najveći maler na moru. Smatralo se da bi brod mogao da se izgubi ako bi se videla banana. Tovar banana bio je posebno zastrašujući prizor za mornare.


Pitanje za čitaoce:

Da li ste vi sujeverni kada je plovidba u pitanju?Dobar vetar!


P.S.

Ne zviždite na brodu

Related Posts

See All

Comments


bottom of page